پندهایی ازمولای متقیان حضرت علی علیه السلام حضرت علی علیه السلام : با مردم آنگونه معاشرت كنيد، كه اگر مرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با &11575;شتياق سوي شما آيند . حضرت علی علیه السلام : ناتوان ترين مردم كسي است كه در دوست يابي ناتوان است ، و از او ناتوان تر آن كه دوستان خود را از دست بدهد . حضرت علی علیه السلام : بخشنده باش اما زياده روي نكن ، در زندگي حسابگر باش اما سخت گير مباش . حضرت علی علیه السلام : کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزی نهایی دست می یابد . حضرت علی علیه السلام : حق بگویید تا به حق معروف شوید ، حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید . حضرت علی علیه السلام : پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن ، و قبل از این که وارد عمل شوی ، فکر کن . حضرت علی علیه السلام : آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود . حضرت علی علیه السلام : هر کس در نقطه ضعف های دوست خود دقیق شود ، پیوند دوستی او قطع خواهد شد . حضرت علی علیه السلام : برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند

طراحی چت روم

کلمات چتی : , , , , , , , , , , , , , , , ,